OBRES DE LA TERCERA FASE DE GOTMAR

Publicado 08/02/2017

MALESTAR ENTRE ELS VEINATS DE GOTMAR 

Durant aquest hivern s’estan realitzant a la urbanització de Gommar les obres de la tercera fase. Ara, la contractista adjudicatària de les obres, ha fet públic un comunicat on s’informa als veïnats d’aquesta urbanització del tall de diferents carrers degut a la presencia d’una maquina excavadora de grans dimensions. 

Això ha provocat el malestar als veïnats d’aquesta urbanització que veuen com no podran accedir a les seves residencies durant uns dies i les molèsties que sofriran especialment els residents del Putxet que hauran d’accedir a peu a casa seva durant un període de prop de deu dies i a través d’uns carrers en obres i sense il·luminació. 

La nota, signada per Acsa Obras e infraestructures S.A. indica que els carrers quedaran tancats al transit de vehicles els següents dies: 

De dia 9 a 10 de febrer es tancarà el tram de Carrer Pinçà situat entre carrer Estornell fins al final del Carrer en direcció a Alcudia. 

De dia 13 a 15 de febrer es tancarà el tram de Carrer Pinçà situat entre carrer Estornell fins al final del Carrer en direcció a Alcudia. 

De dia 16 a 19 de febrer es tancarà el tram de Carrer Oronella situat entre la comunitat Celgotmar  fins al final del carrer. 

De dia 20 a 24 de febrer es tancarà tot el carrer L’oronella. 

Les dates segons l’empresa contractista poden ser modificades en funció de les circumstancies de les obres.